SỰ KIỆN SẮP ĐẾN – ĐỪNG BỎ LỠ!

Hội thảo định cư Canada và Châu Âu: con đường đến tương lai

HÀ NỘI: 08:30 ngày 25/09/2020
(vui lòng đăng ký trước để được đón tiếp chu đáo)

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THAM DỰ TRIỂN LÃM DU HỌC – ĐỊNH CƯ CANADA THÁNG 11/2020

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THAM DỰ TRIỂN LÃM DU HỌC – ĐỊNH CƯ CANADA 

STT

Tên trường

Thành phố

Tỉnh

TRUNG HỌC (MẪU GIÁO – LỚP 12)

1

Birmingham International Collegiate of Canada

Toronto

Ontario

2

Bronte College

Mississauga

Ontario

3

Calgary Board of Education

Calgary

Alberta

4

Langley School District

Langley

British Columbia

5

Saanich School District

Sidney

British Columbia

6

St. George Academy Toronto

Toronto

Ontario

7

UMC High School

Toronto

Ontario

8

Urban International School

Toronto

Ontario

9

Vancouver School Board

Vancouver

British Columbia

CAO ĐẲNG

1

Algonquin College

Ottawa

Ontario

2

Bow Valley College

Calgary

Alberta

3

Centennial College of Applied Arts and Technology

Toronto

Ontario

4

Douglas College

New Westminster

British Columbia

5

Durham College

Oshawa

Ontario

6

Fanshawe College

London

Ontario

7

Fleming College

Peterborough

Ontario

8

George Brown College

Toronto

Ontario

9

Lasalle College

Montréal

Québec

10

Niagara College Canada

Welland

Ontario

11

Sheridan College

Mississauga

Ontario

12

Saskatchewan Polytechnic

Saskatoon

Saskatchewan

13

Southern Alberta Institute of Technology

Calgary

Alberta

14

The Humber Institute of Technology and Advanced Learning

Toronto

Ontario

15

Toronto School of Management (TSoM) & Trebas Institute

Toronto

Ontario

ĐẠI HỌC

1

Kwantlen Polytechnic University

Surrey

British Columbia

2

Lakehead University

Thunder Bay

Ontario

3

MacEwan University

Edmonton

Alberta

4

Mount Saint Vincent University

Halifax

Nova Scotia

5

Saint Mary’s University

Halifax

Nova Scotia

6

The University of British Columbia

Vancouver

British Columbia

7

University Canada West

Vancouver

British Columbia

8

University of Saskatchewan

Saskatoon

Saskatchewan

9

University of the Fraser Valley

Abbotsford

British Columbia

10

University of Victoria

Victoria

British Columbia

(Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên mỗi tuần)