Thông tin Vancouver School Board: Ngành học, học phí & đánh giá

(Vancouver, British Columbia)

Tên trường Vancouver School Board
Địa chỉ 1580 West Broadway, Vancouver, British Columbia, Canada, V6J 5K8
Tel 604-713-5000
Fax 604-713-4536
Email info@vsb.bc.ca
Website www.intered.vsb.bc.ca

Vancouver School Board (VSB) là một trong những hội đồng trường công lập lớn nhất miền Tây Canada. Hội đồng gồm 18 trường trung học, 92 trường tiểu học và 2 trung tâm giáo dục cho người trưởng thành, hiện đang đào tạo cho gần 55.000 học sinh. Các chương trình Tuyển sinh Quốc tế tại Hội đồng trường tạo cơ hội cho du học sinh cùng học tập với học sinh bản xứ. Tại các trường ở Vancouver, các kỳ học đều bắt đầu từ đầu tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 6. Tất cả các trường thuộc hội đồng đều tuyển sinh đồng thời cả nam sinh và nữ sinh và không yêu cầu đồng phục. Trường giảng dạy tiếng Anh (ESL) tại các bậc trung học. Học sinh quốc tế được hỗ trợ ngôn ngữ và nhận được sự chào đón nồng hậu của người dân bản xứ.

Chương trình nổi bật:

  • Chương trình Tiểu học và Trung học
  • Tốt nghiệp trung học
  • Các chương trình ngắn hạn


Cảm nhận:

“Những trải nghiệm giáo dục của tôi tại trường trung học Killarney High School thuộc hội đồng Vancouver School Board đó là: hữu ích, chất lượng, thoải mái, hấp dẫn và thú vị.”

Ha Nguyen

VSB student