Thông tin Balmoral Hall School: Ngành, học phí & đánh giá

Balmoral Hall là ngôi trường dành riêng cho Nữ sinh từ 2 tuổi đến lớp 12  được thành lập năm 1901 ngay tại trung tâm thành phố Winnipeg, Manitoba, Canada.