SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Coffee Talk: Chia sẻ lộ trình học Cử nhân & Thạc sĩ tại Thompson Rivers University (TRU)

Thời gian diễn ra: Chủ nhật: 15/05/2022 lúc 9h30 – 11h30
(Hoàn toàn miễn phí)

University of Manitoba mở đơn cho kỳ tháng 9, 2022

Fall 2022 Direct Entry Applications are Now Open

Students applying directly from high school (or who have completed less than one year of university studies) will apply via the direct entry route – this means either applying to University 1 or applying to a program that offers a direct entry option. 

Advanced Entry Applications will Open in November  

Students who have completed one or more years of university study will apply to a program via the advanced entry route. External transfer students may receive a maximum of two years (60 credit hours) of transferable credits to be applied towards a UM degree.
Visit umanitoba.ca/admissions for eligibility requirements by program. 

Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học Canada uy tín và miễn phí từ 2009, hàng ngàn học sinh Canada đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học Canada với CEI?