Thông tin mới cập nhật The Erindale Academy

Please find attached our Issue #1 of August 2021 Newsletter in both Vietnamese and English.

Please visit our FB Page in Vietnamese: https://www.facebook.com/ERINDALEACADEMYMISSISSAUGA/posts/790671794947570

Our FB Page in English: https://www.facebook.com/erindaleacademy

Our website: www.teacademy.ca – E-news at:

Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học Canada uy tín và miễn phí từ 2009, hàng ngàn học sinh Canada đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học Canada với CEI?

https://teacademy.ca/controller?resource=VIEW_FULLNEWS&id=96  

Our Youtube Channel: https://www.youtube.com/watch?v=0ZVsk0idohQ

International brochure: https://drive.google.com/file/d/1fguE7edy59qTWlmO1gcKLvV0H4djVoqz/view?usp=sharing

Vietnamese brochure: https://drive.google.com/file/d/1kvgAj7Hfv-4NmFXztBkWpxzTWEn4HaKO/view?usp=sharing