Thông báo mới của M College

We would like to inform you about important dates for January 2021 intake as mentioned below:   

1.       Last Date to submit new applications for January 2021 intake – October 19, 2020 

2.       Last Date to submit fee for January 2021 intake – November 06, 2020   

Note:  

Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học Canada uy tín và miễn phí từ 2009, hàng ngàn học sinh Canada đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học Canada với CEI?

1. No applications will be processed for January 2021 intake after October 19, 2020.  

2. All applications received after October 19, 2020 will be assessed for May 2021/September 2021 intake after a new application form and refund policy is provided for the same.