SỰ KIỆN SẮP ĐẾN – ĐỪNG BỎ LỠ!

Hội thảo Trực tuyến: University of Saskatchewan – Top 15 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu Canada

Online: 09:00 – 10:30, ngày 05/12/2020
(vui lòng đăng ký trước để được gửi link tham dự qua Zoom)

Thông báo mới của M College

We would like to inform you about important dates for January 2021 intake as mentioned below:   

1.       Last Date to submit new applications for January 2021 intake – October 19, 2020 

2.       Last Date to submit fee for January 2021 intake – November 06, 2020   

Note:  

1. No applications will be processed for January 2021 intake after October 19, 2020.  

2. All applications received after October 19, 2020 will be assessed for May 2021/September 2021 intake after a new application form and refund policy is provided for the same.