SỰ KIỆN SẮP ĐẾN – ĐỪNG BỎ LỠ!

Hội thảo trực tuyến: Liên thông vào Đại học Top đầu Canada với chương trình Pathway tại Ryerson University International College (RUIC)

TOÀN QUỐC (triển lãm online): 19:00 ngày 30/10/2020
(vui lòng đăng ký trước để được gửi link tham gia online)

School District #60 Peace River North lưu ý về ngày nhập học và chi phí cho học sinh

2020-2021 Intake Dates

We have changed our schools to a Quarter system for this year. We now have 4 intake dates!

Quarter 1 – September 10th, 2020

Quarter 2 – November 16th, 2020

Quarter 3 – February 1st, 2021

Quarter 4 – April 19th, 2021

We are all hopeful that the borders will be open soon. The additional intakes will allow additional flexibility for students.

Take Advantage of this years pricing for the 2021-2022 School Year!

Tuition        $12,900

Homestay      $8,000

Application –   $200

Activity –          $400

* Home-stay placement fee – $300
* Custodianship fee – $500