Lưu ý mới dành cho sinh viên của trường Centennial College

Để hỗ trợ và khuyến khích sinh viên quốc tế của Centennial tiếp tục theo học chương trình học thứ hai tại trường, Chúng tôi vui mừng thông báo Nhà trường sẽ dành tặng Học bổng Loyalty trị giá $1,500 CAD nếu sinh viên đăng ký nhập học kỳ tháng 5/2021 hoặc tháng 9/2021. Dựa theo kết quả học tập, sinh viên còn có thể được nhận thêm $1,500 CAD cho học kỳ thứ hai tại Centennial College.

Yêu cầu

– Là sinh viên quốc tế đã hoàn hành chương trình học chính khoá thứ nhất tại trường

– Được tiếp tục nhận vào học chương trình thứ hai tại trường cho kỳ tháng 5/2021 hoặc kỳ tháng 9/2021.

– Nếu kỳ học thứ nhất GPA đạt tối thiểu 3.3 (B+), sinh viên có thể được nhận thêm học bổng $1,500 CAD cho kỳ học thứ hai.

Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học Canada uy tín và miễn phí từ 2009, hàng ngàn học sinh Canada đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học Canada với CEI?