SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Hội Thảo Trực Tuyến: Lộ Trình Hoàn Hảo Đến Với Đại Học Tổng Hợp Hàng Đầu Canada – FIC-SFU

Thời gian diễn ra: Thứ Tư, 13/09/2023 lúc 18:00 -20:00
(Hoàn toàn miễn phí)

Học bổng Canada – ASEAN và phát triển trao đổi giáo dục (SEED)

Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học Canada uy tín và miễn phí từ 2009, hàng ngàn học sinh Canada đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học Canada với CEI?

Chương trình học bổng Canada – ASEAN và phát triển trao đổi giáo dục cung cấp cho sinh viên, những người đến từ ASEAN, với cơ hội trao đổi học kỳ ngắn hạn để học tập nghiên cứu tại những trường sau trung học ở Canada, với cấp độ cao đẳng, đại học và sau đại học.

Học bổng được mở cho năm học 2018 – 2019

  Học bổng  Canada – ASEAN và phát triển trao đổi giáo dục (SEED)

Chương trình học bổng Canada – ASEAN và phát triển trao đổi giáo dục cung cấp cho sinh viên, những người đến từ ASEAN, với cơ hội trao đổi học kỳ ngắn hạn để học tập nghiên cứu tại những trường sau trung học ở Canada, với cấp độ cao đẳng, đại học và sau đại học.

 Học bổng được mở cho năm học 2018 – 2019

 Hạn chót: 17/4/2018

 Chỉ các trường Canada có thể gửi đơn ứng tuyển thay mặt cho các ứng cử viên. Họ sẽ chọn ngày cuối cùng để nhận tài liệu hỗ trợ.

 *Hướng dẫn:

Chương trình học bổng Canada – ASEAN và phát triển trao đổi giáo dục (SEED) với mục đích giảm đói nghèo tại các quốc gia phát triển trong khối ASEAN và hoàn thành Chương trình Phát triển Bền vững 2030.

Học bổng và trao đổi giáo dục sẽ góp phần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), bao gồm mục tiêu 5 (đảm bảo cân bằng giới tính và trao quyền cho phụ nữ), ví dụ, việc học tập của phụ nữ, khoa học chính trị, nhân học và kinh tế; và mục tiêu 13 (thực hiện hành động cấp bách để chiến đấu với biến đổi khí hậu và sự ảnh hưởng của nó) ví dụ, khoa học môi trường/chính sách kiểm tra giảm biến đổi khí hậu và sự thay thế, năng lượng, đất than bùn, và những loại đất khác dùng sự nỗ lực và chiến lược, và lâm nghiệp.

Học bổng SEED tạo điều kiện thông qua các trường đại học liên kết và thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa các trường ở Canada và ASEAN. Những thỏa thuận này được hình thành giữa các trường, viện công nghệ hoặc cơ sở dạy nghề và các trường đại học. Những sinh viên, sau đây được gọi là những ứng cử viên, phải đăng ký toàn thời gian ở trường đại học nước nhà lúc ứng tuyển và trong toàn bộ thời gian học tập và nghiên cứu của họ ở tại Canada.

Trường sau trung học ở Canada

Trường ở Canada là:

 • Chịu trách nhiệm trình đơn ứng tuyển các ứng cử viên đủ điều kiện đến từ các trường sau trung học của ASEAN; và
 • Khuyến khích phát triển cơ hội nhận học bổng này cho khoa và các thành viên với vai trò như một cộng sự tại ASEAN.

Trường đại học Canada với những ứng viên thành công:

 • Nên xác định trách nhiệm một cá nhân để quản lý việc thỏa thuận đóng góp và một người khác được ủy quyền ký; và
 • Sẽ nhận tài trợ đóng góp từ Cơ quan phát triển quốc tế (tên gọi hợp phát là Cơ quan Vấn đề Nước ngoài, Ngoại thương và Phát triển, gọi tắt là DFATD) để giải ngân học bổng cho người nhận.
 • 180124 daihoctorontoxephang CEI1

Ứng viên Đông Nam Á

Các ứng viên tham gia chương trình học bổng này nên liên lạc với cơ sở chủ quản của mình để:

 • Tìm hiểu về những quyền lợi của họ;
 • Tìm kiếm nếu đó là một trường liên kết và thỏa thuận trao đổi sinh viên với trường Canada; và
 • Yêu cầu thông tin về quá trình ứng tuyển và lựa chọn tiêu chí cụ thể đến các trường Canada và cung cấp thêm vài thông tin, như là bảng điểm, kết quả kiểm tra ngôn ngữ, dự án nghiên cứu và mẫu đăng ký từ chương trình trao đổi.

Ứng cử viên được lựa chọn được khuyến khích để:

 • Chắc chắn họ thực hiện đầy đủ các yêu cầu của trường bên phía Canada bao gồm yêu cầu học vấn và khả năng ngoại ngữ;
 • Gửi đơn đăng ký visa sớm nhất có thể và theo dõi các thủ tục qua Nhập cư, Người tị nạn và Quyền công dân Canada ( thông thường giấy phép sinh viên được yêu cầu cho một khóa làm việc và một giấy phép làm việc được yêu cầu cho việc nghiên cứu); và
 • Bắt đầu quá trình chuyển đổi tín dụng từ cơ sở chủ quản ngay khi khóa học Canada của họ được xác nhận.

Trường sau trung học tại các quốc gia ASEAN

Trường sau trung học tại các quốc gia ASEAN được khuyến khích để:

 • Kết nối với các trường sau trung học mà họ được cộng tác tại Canada để xác nhận hoặc tìm kiếm các trường liên kết và thỏa thuận trao đổi sinh viên;
 • Nâng cao cơ hội nhận học bổng đến văn phòng quốc tế của họ;
 • Xác định các ứng cử viên có học lực mạnh, người gặp cộng sự trường Canada cho yêu cầu nhập học;
 • Cung cấp tài liệu của ứng viên đến cộng sự trường Canada, chịu trách nhiệm gửi đơn ứng tuyển học bổng; và
 • Hứa hẹn lựa chọn ứng cử viên để đào tạo ngôn ngữ thứ hai, nâng cao học lực và tìm hiểu văn hóa trước khi họ đến.

*Giá trị và khoảng thời gian

Giá trị học bổng và khoảng thời gian

Kinh phí cho học bổng SEED được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển quốc tế – DFATD.

Các trường ở Canada sẽ nhận kinh phí từ DFATD dành cho tất cả những ứng viên thành công trong một danh sách thỏa thuận đóng góp và sẽ chịu trách nhiệm cung cấp việc chi trả cho những người nhận học bổng.

Phần lớn giá trị học bổng dựa vào thời gian và cấp độ học. Giá trị học bổng dành cho sinh viên là:

 • 8,700 Đô Canada đối với cao đẳng, đại học và sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) tối thiểu cho bốn tháng hoặc một học kỳ cho học tập hoặc nghiên cứu;
 • 11,200 Đô Canada cho sinh viên sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) trong khoảng thời gian 5 hoặc 6 tháng học tập hoặc nghiên cứu; hoặc
 • 14,400 Đô Canada cho sinh viên cao đẳng và đại học trong thời gian 8 tháng hoặc hai học kỳ học tập hoặc nghiên cứu.

Thêm vào đó, để kinh phí được phân bổ cho người nhận bởi DFATD, chủ các trường ở Canada cũng sẽ yêu cầu 300 Đô Canada mỗi người nhận học bổng để hỗ trợ chi phí quản lý mỗi một lần người nhận học bổng đến Canada.

Chi phí hợp lệ

Các trường Canada sẽ giải ngân kinh phí học bổng cho người nhận học bổng để đóng góp theo những khoản sau:

 • Visa và/hoặc phí cấp giấy phép học tập/ làm việc;
 • Vé máy bay, chỉ dành cho người nhận học bổng, đến Canada một chiều và lộ trình kinh tế nhất và hoàn trả phí máy bay khi hoàn thành học bổng;
 • Bảo hiểm sức khỏe;
 • Sinh hoạt phí;
 • Chi phí đi lại, bao gồm giao thông công cộng; và
 • Đặt và cung cấp yêu cầu choviệc học tập hoặc nghiên cứu của người nhận, không bao gồm máy tính và các thiết bị khác.

Thủ tục thanh toán

Các môn học trong học kỳ và điều kiện Thỏa thuận Đóng góp, kinh phí sẽ được giải ngân bằng việc kiểm tra đến trường Canada khi nhận những tài liệu sau:

 • Thỏa thuận Đóng góp được ký bởi hai bên là người có quyền của trường Canada và người có quyền của DFATD; và
 • Báo cáo Luân chuyển Tiền tệ được nhận bởi trường Canada để phù hợp với việc đến Canada của người nhận học bổng.

Kinh phí sẽ giải ngân cho người nhận học bổng theo quá trình nội bộ của trường Canada và phù hợp với Thỏa thuận đóng góp được kết luận giữa DFATD và trường Canada. Trường Canada sẽ giải ngân toàn bộ chi phí cho người nhận học bổng theo từng phần.

Trường Canada sẽ giữ lại bằng chứng thanh toán học bổng của người nhận và những tài liệu được yêu cầu khác được vẽ ra trong Thỏa thuận đóng góp được kết luận giữa DFATD và trường Canada.

Người nhận nên giữ học bổng, tất cả các chi phí, bao gồm chi phí quản lý, phải được hoàn trả đến DFATD thông qua quản trị chương trình học bổng, Văn phòng Giáo dục Quốc tế tại Canada (CBIE).

180130 cohoigiaoduc CEIduhoc3

*Điều kiện tiêu chuẩn

Ứng viên phải là thành viên của các nước ASEAN (Brunei, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lay-si-a, My-an-ma, Phil-lip-pin, Singapo, Thái Lan, hoặc Việt Nam)

Ứng cử viên:

 • Là công dân Canada hoặc người ứng tuyển vào thường trú ở Canada thì không đủ điều kiện;
 • Đang tham gia chương trình trao đổi học bổng được tài trợ bởi Chính phủ Canada thì không đủ điều kiện;
 • Đã ghi danh học chương trình học chứng chỉ hoặc cấp bằng tại trường đại học Canada hoặc cao đẳng thì không đủ điều kiện;
 • Phải đăng ký toàn bộ thời gian tại các trường sau trung học ở quốc gia bắt buộc… và chi trả một vài loại học phí được quy định bởi trường lúc ứng tuyển và cho toàn bộ thời gian trao đổi;
 • Phải chọn một lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu phù hợp, và đóng góp vào thực hiện Chương trình Phát triển Bền vững năm 2030;
 • Phải gửi thư ngỏ ý (tối đa một trang) về cách chọn lĩnh vực học tập và nghiên cứu như thế nào để đóng góp cho Chương trình Phát triển Bền vững năm 2030 và các ứng viên sẽ ứng tuyển học để giúp phòng chống đói nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển ở vùng ASEAN như thế nào; và
 • Phải có trách nhiệm trong việc ứng tuyển cho giấy phép nhập học hoặc việc làm (thông thường giấy phép học tập được yêu cầu cho khóa học làm việc và giấy phép làm việc được yêu cầu cho nghiên cứu).

Học kỳ và điều kiện

Theo dõi phần học kỳ và điều kiện cụ thể trong khoảng thời gian của học bổng.

Các trường sau trung học Canada phải:

 • Được thành lập bởi Chính phủ tỉnh hoặc vùng;
 • Học phí miễn trừ và/hoặc học phí cho sinh viên được chọn, phải được đăng ký toàn thời gian và chi trả phí cho trường chính của bạn;
 • Thông báo cho cả ứng viên và cơ sở chủ quản của ứng viên một vài phí bắt buộc, trong trường hợp ngoại lệ, không thể miễn trừ, ưu tiên để ứng tuyển học bổng cho đặc quyền của ứng viên;
 • Cam kết thỏa thuận với người nhận rằng:

+ Kinh phí của học bổng được cung cấp bởi DFATD;

+ Người nhận phải được cung cấp cho trường Canada bằng văn bản xem như chi phí chính, chẳng hạn là du lịch và nhập cảnh; và

+ Người nhận đồng ý chia sẻ thông tin liên lạc với DFATD, với những lí do như: được mời tham gia Hội Cựu sinh viên nhận học bổng Chính phủ Canada (GCSAA), để tham gia sự kiện được tổ chức bởi Đại sứ quán Canada hoặc Cao ủy ngay tại nước nhà của họ và bởi DFATTD tại Canada, hoặc cho mục đích phát triển và thống kê.; và

 • Cung cấp những báo cáo định tính và định lượng trong khoảng thời gian nhận học bổng.

Những người nhận học bổng:

 • Phải trình bày thư ngõ ý về việc học tập như thế nào sẽ cho phép họ đóng góp hướng đến việc thực hiện Chương trình Phát triển Bền vững 2030 ở các quốc gia phát triển của ASEAN khi họ trở lại;
 • Phải hứa học hoặc nghiên cứu toàn thời gian được xác nhận bởi trường Canada;
 • Phải thành thạo ngôn ngữ tại các trường Canada (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) trước khi đến Canada, nên nhớ học bổng không bao gồm khóa đào tạo ngoại ngữ;
 • Vào tiệm thuốc, thuốc uống, nha khoa hoặc các loại thuốc bổ khác bị loại từ khóa đào tạo lâm sàng hoặc nghiên cứu định hướng lâm sàng liên quan đến việc chăm sóc trực tiếp người bệnh;
 • Không có một vài học bổng khác được trợ cấp bởi Chính phủ Canada;
 • Đăng ký các khóa học khi đến Canada vào tháng 9 cho học kỳ mùa thu hoặc tháng 1 cho học kỳ mùa đông;
 • Nghiên cứu đóng góp phải đến Canada để nhận giải từ giữa 1/6/2018, trễ hơn là 1/2/2019. Điều không công bằng khi đến trong khoảng thời gian này có thể kết quả là hủy bỏ học bổng. Trường hợp ngoại lệ, cùng với sự chấp thuận từ trước của DFATD, hạn chót có thể được kéo dài đến 1/3/2019;
 • Phải chắc rằng họ có ưu đãi bảo hiểm y tế dùng trong suốt thời gian học, như mỗi một chính sách của trường phía Canada; và
 • Chủ yếu tập trung toàn bộ thời gian học tập hoặc nghiên cứu khi ở Canada.

Thông tin quan trọng:

 • Đối với các đơn ứng tuyển cao đẳng và đại học, việc hợp tác bằng văn bản và thỏa thuận trao đổi sinh viên hoặc bảng ghi nhớ giữa trường ở Canada với trường học chủ quản của ứng viên là bắt buộc.
 • Đối với các đơn ứng tuyển sau đại học, thỏa thuận cơ sở quốc tế được kỳ vọng nhưng không bắt buộc. Nếu nó không có thỏa thuận trao đổi nào, đơn ứng tuyển sau tốt nghiệp, cái mà liên quan đến thiết lập mối liên hệ mới giữa những giáo sư từ cơ sở Canada và cơ sở chủ quản của ứng viên sẽ được chấp nhận.
 • Những đơn ứng tuyển được xác nhận gửi bởi ứng viên hoặc cơ sở chủ quản của họ sẽ không được chấp nhận.
 • Học bổng không thể trì hoãn và không thể làm mới.
 • Học bổng không bị đánh thuế bởi Chính phủ Canada đối với trường ở Canada và người được nhận học bổng.

*Những ngày mấu chốt

Hạn chót của các trường Canada

Hạn chót để nhận đơn ứng tuyển online là 11:59 tối theo giờ EDT, ngày 17/4/2018.

Trách nhiệm của các trường Canada là chắc chắn những tài liệu hỗ trợ được nhận vào hạn chót. Tài liệu hỗ trợ, những tài liệu được yêu cầu khác, sẽ không được chấp nhận.

Các cơ sở Canada được khuyên mở hạn deadline sớm hơn cho những ứng cử viên và cơ sở chủ quản của họ để chắc chắn thời gian nhận các tài liệu hỗ trợ.

Hạn chót cho các ứng viên và trường ở Đông Nam Á

Các ứng viên được nhận được khuyến khích kiểm tra ở cả trường học chủ quản của họ lẫn trường ở Canada có được hạn nộp phù hợp.

Cơ sở chủ quản được yêu cầu gửi tài liệu hỗ trợ của ứng viên đến trường tại Canada bằng kỳ hạn được thiết lập nội bộ.

Đến Canada

Người nhận học bổng cho năm học 2018 – 2019 phải bắt đầu học tập hoặc nghiên cứu của họ sớm hơn 1/6/2018 nhưng không trễ hơn 1/2/2019. Cơ quan Phát triển Quốc tế dự kiến phân bổ học bổng SEED lần nữa mỗi năm năm một lần.

Ghi chú

Các trường ở Canada sẽ được cung cấp một bảng cập nhật sơ bộ về việc đủ điều kiện của đơn ứng tuyển vào cuối tháng 5/2018. Văn phòng Giáo dục Quốc tế tại Canada (CBIE), người quản trị học bổng, sẽ thông báo tất cả các thông tin nóng hổi và kết quả để liên lạc chính thức với trường ở Canada.

Các trường ở Canada sẽ xác nhận sự lựa chọn cuối cùng và công bố kết quả vào tháng 6/2018, sau khi được phê duyệt bởi DFATD.

Các ứng viên quốc tế được khuyên là nên liên lạc với cơ sở chủ quản của mình hoặc trường ở Canada để biết được tình trạng đơn ứng tuyển của họ.

Với những ứng viên thành công, các trường ở Canada sẽ nhận thỏa thuận đóng góp cho việc quản lý và giải ngân cho người nhận học bổng.

*Ứng tuyển

Quá trình ứng tuyển

Các trường Canada phải thay mặt ứng tuyển ứng viên bằng cách nhận đơn ứng tuyển online và đăng tải tất cả tài liệu hỗ trợ trước deadline. Ứng viên phải nhận thư ngõ ý giải thích việc học tập/ nghiên cứu của họ sẽ cho phép họ trở về nước nhà và ứng tuyển học tại Chương trình Phát triển Bền vững cho nghề nghiệp tương lai của họ để giúp phòng chống đói nghèo và rút ngắn khoảng cách phát triển ở ASEAN. Các cơ sở phải gửi nhiều đơn ứng tuyển và được yêu cầu xếp hạng các đơn ứng tuyển, dựa vào chiến lược ưu tiên. Cá nhân chịu trách nhiệm quản lý chương trình. Mỗi khoa ở Canada hoặc nhân viên nhận đơn ứng tuyển phải chú thích lại những người chịu trách nhiệm quản trị chương trình tương ứng trường của họ cũng như trường được yêu cầu xếp hạng nhiều đơn ứng tuyển.

Các cơ sở ở Canada được khuyến khích là đọc cẩn thận hướng dẫn bên dưới trước khi bắt đầu ứng tuyển online. Thông tin sau đây có thể xem tại trang web International Scholarships Canada Application Tool Help.

Nếu các cơ sở khó khăn trong việc hiểu hết hoặc nhận form, gửi email đến admin-scholarships-bourses@cbie.ca

Các cơ sở ở Canada phải:

1. Hoàn thành đơn ứng tuyển online cho mỗi ứng viên

+ Các cơ sở không có tài khoản, đầu tiên cần đăng ký tài khoản.

+ Phía dưới phần “Không dành cho người Canada”, cuộn xuống Học bổng ASEAN và Phát triển Trao đổi Giáo dục và nhấp chuột vào “Apply Now”.

2. Chọn dữ liệu trong tệp bắt buộc,làm theo chỉ dẫn cho mỗi phần hoặc copy và dán nó từ nguồn khác. Chú ý tên của ứng viên phải giống chính xác tên trong hộ chiếu của họ.

3. Đăng tải tất cả các tài liệu hỗ trợ được yêu cầu.

4. Khi hoàn thành, xác minh lại lần nữa các thông tin.

5. In form hồ sơ sử dụng chức năng in trong trình duyệt; và

6. Nhấp vào SUBMIT để cung cấp form điện tử đến DFATD. Cơ sở này nhận tin nhắn xác nhận và số tham chiếu một lần cho form được nhận.

Ghi chú: Các trường sẽ có khả năng lưu đơn ứng tuyển và hoàn thành nó lâu ơn. Cả việc lưu giữ và nhận đơn sẽ xuất hiện trên profile trang chủ của trường.

Những tài liệu hỗ trợ

Những tài liệu kèm theo phải được đăng tải và đính kèm trong form ứng tuyển online một trong những định dạng: .pdf, .jpg, .doc, .txt, .gif. Mỗi tài liệu phải nhỏ hơn 5MB để đơn ứng tuyển đăng tải thành công.

 • Bằng chứng xác định công dân: bản phô-tô hộ chiếu hoặc tài liệu chứng minh quốc tịch của ứng viên. Chú ý: giấy phép lái xe, thẻ thường trú, thẻ học sinh hoặc giấy khai sinh không được chấp nhận là bằng chứng xác định công dân. Quốc gia của công dân được chọn trên đơn ứng tuyển online phải giống với quốc gia của bằng chứng xác định công dân.
 • Bằng chứng đăng ký toàn thời gian: thư bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp từ cơ sở chủ quản, văn phòng đầu não, ngày không quá 6 tháng, xác nhận ứng viên gần đây đã đăng ký chương trình toàn thời gian và sẽ tiếp tục đăng ký khi trở lại và cung cấp ngày dự kiến hoàn thành. Chú ý: bảng điểm phô-tô, thẻ học sinh và thư nhập học không được chấp nhận (tối đa một trang).
 • Thư ngõ ý từ ứng viên: Thư được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp giải thích những dự định học tập/nghiên cứu ở Canada sẽ cho phép sinh viên ứng tuyển học tại Chương trình Phát triển Bền vững 2030 và họ dùng những kiến thức được học này để giúp phòng chống đói nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển tại các vùng ASEAN bằng nghề nghiệp tương lai ra sao. Trong lá thư ngõ ý, ứng viên phải xác định mục tiêu phát triển bền vững rằng mục đích học hoặc nghiên cứu của họ sẽ đóng góp để làm gì (tối đa một trang).
 • Thư giới thiệu từ cơ sở chủ quản: Thư được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp từ giảng viên, giáo sư hoặc giám đốc quốc tế tại cơ quan đầu não của trường giải thích về việc học hoặc nghiên cứu, ứng viên và cơ sở chủ quản sẽ có lợi từ chương trình học bổng này như thế nào, và đánh giá của trường về cam kết và năng lực của ứng viên dùng cho chương trình học hoặc nghiên cứu tại Canada để giúp phòng chống đói nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển tại các vùng ASEAN (tối đa một trang).
 • Thư mời từ giám sát Canada: đơn ứng tuyển cho ứng viên sau đại học phải bao gồm thư từ giám sát Canada thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn ứng viên. Lá thư này phải được viết bởi những người đứng đầu trường, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, được ký và chứng minh hỗ trợ cho ứng viên trong suốt thời gian trao đổi và chứng minh cơ sở tại Canada, giám sát và các đồng nghiệp sẽ có lợi ra sao (tối đa một trang).
 • Ký Biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận với cộng sự trường bản phô-tô: thỏa thuận hoặc bảng ghi nhớ bằng văn bản, được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, được ký bởi trường cho thấy học phí sẽ không được chi trả và gồm một vài lợi ích chung khác. Chú ý: chữ ký phô-tô của tài liệu này là bắt buộc cho đơn ứng tuyển đại học và cao đẳng. Đối với đơn ứng tuyển sau đại học, nếu sự thay đổi được ký ở Thỏa thuận, nó là lời đề nghị mạnh cùng với đơn ứng tuyển.
 • Thông báo riêng tư: bản phô-tô thông báo riêng tư cho những người không phải công dân Canada đề ngày và được ký bởi ứng viên.
 • 180124 sieucuongquocgiaoduccanada CEI duhoc1

Quá trình lựa chọn

Bảng hướng dẫn được theo dõi để nhìn lại, đánh giá và lựa chọn đơn ứng tuyển:

 • Tất cả những đơn ứng tuyển online được nhận và hạn chót sẽ được xem xét trước để chắc chắn họ thiết lập đủ điều kiện yêu cầu mở chương trình.
 • Đủ điều kiện và hoàn thành đơn ứng tuyển, bao gồm tài liệu hỗ trợ, sẽ được đánh giá dựa vào tiêu chuẩn sau đây:

+ Liên kết mục đích nghiên cứu hoặc học tập mà sinh viên sẽ thực hiện tại Canada đến Chương trình Phát triển Bền vững 2030;

+ Cam kết của ứng viên dùng nghiên cứu hoặc học tập tại Canada để giúp phòng chống đói nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển tại ASEAN.

+ Lợi ích từ cơ sở chủ quản, giám sát và các đồng nghiệp;

+ Lợi ích đến trường ở Canada, giám sát và các đồng nghiệp; và

+ Sự kết nối mạnh mẽ tạo nên mục đích trao đổi.

 • Nên con số đơn ứng tuyển lớn hơn kinh phí có thể bỏ ra, các trường Canada sẽ yêu cầu xếp hạng đơn ứng tuyển đủ điều kiện dựa vào chiến lược ưu tiên.

Điều kiện

Chỉ có đơn ứng tuyển được nhận bởi trường Canada mới được xem xét.

Chỉ các dữ liệu học tập hoặc nghiên cứu phù hợp, và đóng góp cho việc triển khai Chương trình Phát triển Bền vững 2030 mới đủ điều kiện. Chỉ ứng cử viên bắt buộc cam kết và có năng lực dùng nghiên cứu hoặc học tập tại Canada giúp phòng chống đói nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển tại ASEAN sẽ được xem xét.

Người quản trị học bổng không được cung cấp những phản hồi cho những ứng viên không thành công.

Những học bổng này bắt buộc được tài trợ từ Chính phủ Canada.

*Phần sau

Vào ngày 6/8/2017, Chính phủ Canada thông báo chương trình học bổng Canada – ASEAN và chương trình Phát triển Trao đổi Giáo dục SEED để mang đến cơ hội cho sinh viên đến từ các quốc gia ASEAN thực hiện các khóa học hoặc nghiên cứu ngắn hạn tại các trường sau trung học ở Canada để đóng góp cho việc triển khai Chương trình Phát triển Bền vững 2030.

 Mọi thông tin chi tiết về hướng dẫn chọn trường, nộp hồ sơ xin visa du học, du lịch và bảo hiểm vui lòng liên hệ với Trung Tâm Tư Vấn Giáo Dục Canada tại Việt Nam.

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM TƯ VẤN GIÁO DỤC CANADA

Trụ sở chính tại TP.HỒ CHÍ MINH

 Tòa Nhà Travel House – Phòng 1.1, Tầng 1

 170 Nam Kỳ khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

 Phone: 84.28 3930 5875

 Email: cei.vietnam@canada-edu.org
Website: www.canada-edu.org

 Chi Nhánh Tại Hà Nội
Lầu 6, Tòa nhà Sky City – 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel/Fax: 84.24 37185497
Email:cei.hanoi@canada-edu.org

Chi Nhánh Tại Đà Nẵng
Lầu 5, Tòa nhà Ngân hàng Kiên Long – 158 -160 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng
Tel/Fax: 84.236 3779 668
Email:cei.danang@canada-edu.org

 
 

CEI có quà tặng bạn đây!
Hãy đăng ký để được download Cẩm Nang Du Học Canada 2022 đầy đủ nhất. Link đăng ký: tại đây

CJ Legal Group: Tư vấn định cư Canada cho cả gia đình: → XEM CHI TIẾT
error: This Content is protected with DMCA!! You cannot copy.
Scroll to Top