Cập nhật về việc nộp đơn nhập học mùa Xuân 2022 tại KPU

Thông tin về  Registration Day cho kỳ nhập học Spring 2022 sắp tới

  • Registration Day: Monday, November 15
  • Nếu học sinh cần lời khuyên về việc đăng ký môn học và tín chỉ, học sinh có thể book lịch gặp online với International Education Advisor tại https://www.kpu.ca/international/advising. Trong trường hợp nếu học sinh không book được lịch với Advisor thì có thể tham gia vào các buổi Online Drop-In Sessions thời gian từ Monday & Wednesday: 10 AM – 12 PM (PST) và Tuesday, Thursday & Friday: 2 PM – 4PM (PST).
  • Học sinh sinh viên có thể tham khảo xem lại các buổi webinar hướng dẫn registration tại các Kỳ nhập học trước như: Fall 2021 Registration
  • Học sinh và sinh viên nếu đã tham dự hoặc chưa tham dự buổi Spring 2022 Pre-Arrival 2022 Webinar, tham khảo tại đường Link

Thời hạn deadline cần lưu ý, sinh viên sẽ không bắt buộc submit study permit cho KPU vào ngày 15/12/2021.

  • Last day to drop (with no financial penalty): Tue Jan 4, 2022
  • Deferal deadline: Mon Jan 10, 2022.
  • Add/drop deadline (30% tuition adjustment penalty): Tue Jan 18, 2022.
  • Withdrawal period (no refund): Wed Jan 19

https://www.kpu.ca/registration/dates