Cập nhật từ trường Laurentian University

February 1st is coming up quickly and so is the deadline to apply for limited enrolment undergraduate programs at Laurentian University. 

Among these programs are:

For graduate studies, deadlines vary and are available here:

You have questions? We have answers!

Undergraduate Studies:           

Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học Canada uy tín và miễn phí từ 2009, hàng ngàn học sinh Canada đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học Canada với CEI?
 1. Why Laurentian University?
 2. What program to choose?
 3. What are the tuition fees?
 4. Any scholarships available?
 5. Where is Laurentian?
 6. Euh… Sudbury?
 7. How to apply?

Graduate Studies:

 1. Why Laurentian University?
 2. What program to choose?
 3. What are the tuition fees?
 4. Any scholarships available?
 5. Where is Laurentian?
 6. Euh… Sudbury?
 7. How to apply?