Thông báo các ngày quan trọng tại Ryerson University

Important dates for 2021

RUIC

May intake dates:

RUIC Date

OrientationFriday, April 30th, 2021
Spring term classes commenceMonday, May 3rd, 2021
Victoria Day (university is closed)Monday, May 24th, 2021
Canada Day (university is closed)Thursday, July 1st, 2021
Ryerson Day 2021 (university is closed)Friday, July 30th, 2021
Civic Holiday (university is closed)Monday, August 2nd, 2021
Classes endMonday, August 9th, 2021

RUIC

Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học Canada uy tín và miễn phí từ 2009, hàng ngàn học sinh Canada đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học Canada với CEI?

Fall intake dates:

RUIC Date

OrientationFriday, September 10th, 2021
Fall term classes commenceMonday September 13th, 2021
Classes endFriday, December 17th, 2021