SỰ KIỆN SẮP ĐẾN – ĐỪNG BỎ LỠ!

Hội thảo Trực tuyến: University of Saskatchewan – Top 15 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu Canada

Online: 09:00 – 10:30, ngày 05/12/2020
(vui lòng đăng ký trước để được gửi link tham dự qua Zoom)

V/v cảnh báo không copy nội dung từ website CEI Vietnam

Trong thời gian qua, có một số website copy bài viết từ website CEI Vietnam và đăng lên web của họ mà không xin phép cũng như không ghi rõ nguồn gốc từ CEI Vietnam. Để tránh tình trên trên, CEI đã đăng ký sử dụng dịch vụ bảo vệ nội dung toàn cầu DMCA.

Trong thời gian qua, có một số website copy bài viết từ website CEI Vietnam và đăng lên web của họ mà không xin phép cũng như không ghi rõ nguồn gốc từ CEI Vietnam. Để tránh tình trên trên, CEI đã đăng ký sử dụng dịch vụ bảo vệ nội dung toàn cầu DMCA.

Mọi hình thức copy nội dung từ website CEI Vietnam sẽ bị DMCA & Google xử lý xóa & giảm thứ hạng các website copy. Trong trường hợp nghiêm trọng DMCA & Google sẽ yêu cầu công ty đang host website copy để gỡ website xuống khỏi host.

Tìm hiểu thêm về DMCA ở đây.