SỰ KIỆN SẮP ĐẾN – ĐỪNG BỎ LỠ!

Hội thảo trực tuyến: Fanshawe College – Trường có tỉ lệ sinh viên có việc làm số 1 tại tỉnh bang Ontario

Hội thảo online: 19:30 -21:00, ngày 27/01/2021
(vui lòng đăng ký trước để được gửi link tham dự qua Zoom)

Thông báo mới của M College

We would like to inform you about important dates for January 2021 intake as mentioned below:   

1.       Last Date to submit new applications for January 2021 intake – October 19, 2020 

2.       Last Date to submit fee for January 2021 intake – November 06, 2020   

Note:  

1. No applications will be processed for January 2021 intake after October 19, 2020.  

2. All applications received after October 19, 2020 will be assessed for May 2021/September 2021 intake after a new application form and refund policy is provided for the same.