SDS update cover

Một số thay đổi đáng lưu ý về Chương trình Visa SDS – Tháng 04/2019

Mới đây, vào ngày 11/4/2019 trên website chính thức của Chính phủ Canada (www.canada.ca) đã thông báo một số thay đổi đáng lưu ý về chương trình Study Direct Stream (SDS) – Du học Canada miễn chứng minh tài chính. Read more