Tin vui: IRCC chấp nhận chứng chỉ PTE cho chương trình SDS.

Bạn đang có ý định du học Canada theo chương trình SDS nhưng không biết IRCC có chấp nhận chứng chỉ PTE hay không? Bài …

Tin vui: IRCC chấp nhận chứng chỉ PTE cho chương trình SDS. Xem thêm »