Bằng cấp Canada được công nhận trên toàn thế giới

Với một nền kinh tế phát triển hùng mạnh và chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn cao, Canada được xem là một trong những quốc gia du học mơ ước của nhiều người. Không chỉ người dân Canada xem trọng việc học mà nhà nước cũng rất quan tâm đến chất lượng giáo dục. Đồng thời, hệ thống giáo dục Canada cũng được đánh giá cao và xếp vào top các nước có chất lượng giáo dục hàng đầu hiện nay.