Dịch vụ hỗ trợ Nghề nghiệp cho sinh viên vượt qua khủng hoảng COVID từ University of Windsor

Học sinh, sinh viên trên toàn thế giới hiện đang đối mặt với những thách thức chưa từng có do dịch COVID toàn cầu. Chính vì vậy, hiểu được những thay đổi trong tâm lý và nhu cầu của sinh viên để có kế hoạch đáp ứng là vô cùng thiết yếu với các cơ sở đào tạo, Read more