du học sinh

Gửi tới cựu du học sinh Canada

Chúng tôi thân mời các bạn đã và đang là du học sinh Việt Nam tại Canada có dịp về nước trong thời gian này đến hỗ trợ chúng tôi trong chương trình “Chat với cựu sinh viên”.

error: This Content is protected with DMCA!! You cannot copy.
Scroll to Top