Canada rules

Điểm nhanh các quy định về nhập cảnh Canada mùa COVID

(Cập nhật Tháng 12, 2021) Theo thông tin mới nhất từ Chính phủ Canada • Kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2022, những cá nhân không được tiêm chủng đầy đủ loại vắc xin được Canada phê duyệt và Read more