SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Hội thảo trực tuyến: ĐH Saskatchewan, Top 15 Đại học nghiên cứu chuyên sâu Canada

Thời gian diễn ra hội thảo: Thứ Bảy: 06/11/2021 lúc 10h00
(Hoàn toàn miễn phí)

Một số lưu ý về chương trình học dành cho sinh viên từ University of Guelph

ENGLISH LANGUAGE PROGRAMS – ANNOUNCEMENT    

U of Guelph

May 2021 Update: Summer B Term July to August 2021 – 7 weeks (remote delivery)

Student applications for the following English Language Pathways and/or English Language Certificate Program for English-only studies:

Integrated Admission Pathway – September only entry date:

Application Deadline with Campus Residence

May 31, 2021

Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học Canada uy tín và miễn phí từ 2009, hàng ngàn học sinh Canada đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học Canada với CEI?
Application Deadline with Homestay

July 2, 2021

Final Application Deadline

July 9, 2021

Check-In Days One & Two

August 30-31, 2021

Orientation

September 1, 2021

Placement Testing

September 2, 2021

English Language Certificate Program with Conditional Admission (all undergraduate and diploma programs available to international students)

CEI có quà tặng bạn đây!
Hãy đăng ký để được download Cẩm Nang Du Học Canada 2021 đầy đủ nhất. Link đăng ký: tại đây

Summer B: July – August 2021 (7 weeks remote delivery):

 • June 11, 2021: Application Deadline 
 • June 28-29, 2021: New Student Check-in 
 • June 30, 2021: Orientation 
 • June 30, 2021: Placement Testing 
 • July 5 – August 19, 2021: Class Dates 
 • August 20, 2021: Closing Ceremony 

Guaranteed Admission Pathway to Bachelor of Commerce or Bachelor of Arts  – APPLY HERE

Summer B: July – August 2021 (7 weeks remote delivery):

 • June 11, 2021: Application Deadline 
 • June 28-29, 2021: New Student Check-in 
 • June 30, 2021: Orientation 
 • June 30, 2021: Placement Testing 
 • July 5 – August 19, 2021: Class Dates 
 • August 20, 2021: Closing Ceremony