Thông tin cập nhật về chương trình học tháng 9-2021 từ BCIT

Many of the programs are now full but we still have a number of programs that are still accepting application for Sept 2021. Please see below programs.  

School of Construction and Environment

School of Energy

Chemical and Environmental Technology

Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học Canada uy tín và miễn phí từ 2009, hàng ngàn học sinh Canada đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học Canada với CEI?

Telecommunication Systems Technician

School of Business and Media