SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: CHIẾN LƯỢC DU HỌC & ĐỊNH CƯ CANADA (P.3) – DU HỌC & ĐỊNH CƯ TỈNH BANG ALBERTA
Thời gian diễn ra: Thứ Bảy: 29/06/2024; Lúc: 09:30 – 11:30 ; Trực Tuyến: Qua ứng dụng Zoom Meeting

(Hoàn toàn miễn phí)

Tham khảo các chương trình học còn chỗ tại Lambton College

There are many programs available for international students at Lambton College on all three campuses, some of them eligible for a CAD $3000 scholarship! More info here: Scholarships

Please see the list of programs available as of today.

Code Name Status Campus
IPGS Interprofessional Practice – Gerontology Open Sarnia
APPS Advanced Photography Open Sarnia
AMMS Applied Manufacturing Management – Advanced Material Processing Open Sarnia
BUSN Business Open Sarnia
BMAN Business Management Open Sarnia
BMHR Business Management – Human Resources Open Sarnia
BMIB Business Management – International Business Open Sarnia
CCOS Canadian Culinary Operations Open Sarnia
CLAB Chemical Lab Technician Open Sarnia
CPEX Chemical Production and Power Engineering Technology Open Sarnia
CISC Cyber Infrastructure Specialist Open Sarnia
ETIS E-Learning Design and Training Development Open Sarnia
PDCT Electrical Engineering Technician – Power Protection and Control Open Sarnia
ELTC Electrical Techniques Open Sarnia
FPWS Financial Planning and Wealth Management Open Sarnia
FSDS Full Stack Software Development Open Sarnia
HVAC Heating, Refrigeration and Air Conditioning Technician Open Sarnia
HMAN Hospitality Management Open Sarnia
ICTX Instrumentation and Control Engineering Technology Open Sarnia
MTIM Mechanical Technician – Industrial Maintenance Open Sarnia
OHSS Occupational Health and Safety Management Open Sarnia
PSWK Personal Support Worker Open Sarnia
PHRM Pharmacy Technician Open Sarnia
PHTG Photography Open Sarnia
PETN Power Engineering Technician Open Sarnia
QEMS Quality Engineering Management Open Sarnia
SBMS Sports Business Management Open Sarnia
TMAN Tourism – Operations Management Open Sarnia
WSPP Workplace Safety & Prevention Open Sarnia
AHCT Advanced Health Care Leadership Open Toronto
PMIT Advanced Project Management – Information Technology Open Toronto
PMLT Advanced Project Management and Strategic Leadership Open Toronto
AIMT Artificial Intelligence and Machine Learning Open Toronto
BSNT Business Open Toronto
BMAT Business Management Open Toronto
BMHT Business Management – Human Resources Open Toronto
CPCT Computer Programmer Open Toronto
DOCT DevOps for Cloud Computing Open Toronto
ESLT English as a Second Language Open Toronto
FPWT Financial Planning and Wealth Management Open Toronto
FSIT Financial Services – Investigation and Compliance Open Toronto
FSDT Full Stack Software Development Open Toronto
MMPT Marketing Management & Professional Sales Open Toronto
MMDT Marketing Management Digital Media Open Toronto
MADT Mobile Application Design and Development Open Toronto
OHST Occupational Health and Safety Management Open Toronto
QEMT Quality Engineering Management Open Toronto
SCMT Supply Chain Management Open Toronto
PMLM Advanced Project Management and Strategic Leadership Open Mississauga
DSMM Big Data Analytics Open Mississauga
BAMM Business Analytics Open Mississauga
BMIM Business Management – International Business Open Mississauga
CPCM Computer Programmer Open Mississauga
CSFM Cyber Security and Computer Forensics Open Mississauga
FSDM Full Stack Software Development Open Mississauga
HRMM Hotel and Resort Management Open Mississauga
BINM International Business Open Mississauga
TREM Recreation Therapy Open Mississauga
SCMM Supply Chain Management Open Mississauga
TRPM Therapeutic Recreation Open Mississauga
TMAM Tourism – Operations Management Open Mississauga
WNEM Wireless Networking Open Mississauga
CEI có quà tặng bạn đây!
Hãy đăng ký để được download Cẩm Nang Du Học Canada 2023 đầy đủ nhất. Link đăng ký: tại đây

CJ Legal Group: Tư vấn định cư Canada cho cả gia đình: → XEM CHI TIẾT
error: This Content is protected with DMCA!! You cannot copy.