Nhap canh Canada DHS

Cập nhật về các biện pháp y tế khi nhập cảnh dành cho Du học sinh

Mặc dù nhiều sinh viên rất hào hứng khi bắt đầu hoặc tiếp tục việc học của mình tại Canada, tuy nhiên, sức khỏe và sự an toàn của người Canada và của những người muốn học tập tại đây Read more

Canada rules

Điểm nhanh các quy định về nhập cảnh Canada mùa COVID

Chính Phủ Canada dự kiến sẽ mở cửa đón du khách đã được tiêm chủng đầy đủ vào Tháng 9 năm nay (chi tiết). Dưới đây là một số quy định nên nắm trước khi nhập cảnh Canada từ tháng Read more