Canada rules

Điểm nhanh các quy định về nhập cảnh Canada mùa COVID

(Cập nhật ngày 5/9/2021) Theo thông tin mới nhất từ Chính phủ Canada, bắt đầu từ ngày 7/9/2021 tất cả khách du lịch đã được tiêm vaccine Covid đầy đủ có thể nhập cảnh vào Canada, cụ thể như sau: Read more

Nhap canh Canada DHS

Cập nhật về các biện pháp y tế khi nhập cảnh dành cho Du học sinh

Mặc dù nhiều sinh viên rất hào hứng khi bắt đầu hoặc tiếp tục việc học của mình tại Canada, tuy nhiên, sức khỏe và sự an toàn của người Canada và của những người muốn học tập tại đây Read more