Canada rules

Điểm nhanh các quy định về nhập cảnh Canada mùa COVID

(Cập nhật Tháng 12, 2021) Theo thông tin mới nhất từ Chính phủ Canada • Kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2022, những cá nhân không được tiêm chủng đầy đủ loại vắc xin được Canada phê duyệt và Read more

PGWP CEI

Thay đổi về điều kiện cấp PGWP mà sinh viên quốc tế học trực tuyến cần lưu ý – cập nhật ngày 26/8/2020

Để hạn chế ảnh hưởng của COVID-19 và đảm bảo quyền lợi cho sinh viên quốc tế  Bộ di trú, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) đã áp dụng những quy định mới về việc cấp Post-Graduation Work Permit Read more