Nhap canh Canada DHS

Cập nhật về các biện pháp y tế khi nhập cảnh dành cho Du học sinh

Mặc dù nhiều sinh viên rất hào hứng khi bắt đầu hoặc tiếp tục việc học của mình tại Canada, tuy nhiên, sức khỏe và sự an toàn của người Canada và của những người muốn học tập tại đây Read more

ava1

Khối ngành Công nghệ và Khoa học máy tính tại Vancouver Island University

Khối ngành Công nghệ và Khoa học máy tính tại VIU: Nhóm ngành Công nghệ và Khoa học máy tính (Bachelor of Science in Computer Science) là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng, tạo ra rất nhiều cơ Read more