Canada rules

Điểm nhanh các quy định về nhập cảnh Canada mùa COVID

(Cập nhật ngày 5/9/2021) Theo thông tin mới nhất từ Chính phủ Canada, bắt đầu từ ngày 7/9/2021 tất cả khách du lịch đã được tiêm vaccine Covid đầy đủ có thể nhập cảnh vào Canada, cụ thể như sau: Read more