Thông tin York Region District School Board: Ngành học, học phí & đánh giá

(Richmond Hill, Ontario)

Tên trường York Region District School Board
Địa chỉ 36 Regatta Avenue, Richmond Hill, Ontario, Canada, L4E 4G5
Tel 905-884-2046 ext. 237
Fax 905-773-2406
Email International.education@yrdsb.ca
Website www.yrdsb.ca/international

Hội đồng trường trung học công lập York Region District School Board (YRDSB) là nhà tiên phong trong việc cung cấp chương trình giáo dục quốc tế tại tỉnh Ontario, Canada. Các trường thành viên của chúng tôi hoan nghênh sự đa dạng, thúc đẩy năng lực cá nhân với chất lượng giáo dục đỉnh cao. Tại các cuộc thi cấp tỉnh, học sinh YRDSB liên tục đạt được những kết quả cao nhất tại Ontario theo Cơ quan Đánh giá và Quản lý chất lượng giáo dục (EQAO). Chúng tôi tin rằng kết quả này được tạo ra từ sự kết hợp tuyệt vời giữa học sinh với những giáo viên giàu chuyên môn và nhiệt tình – họ là những nhà lãnh đạo giáo dục hàng đầu, có chung một tầm nhìn xuất sắc cùng một cộng đồng luôn sẵn lòng hỗ trợ học sinh, luôn hiểu được tầm quan trọng của chất lượng giáo dục công lập.

Chương trình nổi bật:

  • Trung học từ lớp 7 – lớp 12
  • Chương trình ngắn hạn (Lớp học đẳng cấp quốc tế)
  • Anh ngữ ESL
  • Trại hè tiếng Anh


Cảm nhận:

“Markville là một ngôi trường học tập tuyệt vời giúp học sinh phát triển toàn diện các kĩ năng. Em cảm thấy tự tin học tập vì luôn được nhận sự giúp đỡ và động viên từ các bạn học sinh cùng lớp và các thầy cô trong trường.”

Nguyen Anh Minh

YRDSB student