VANCOUVER PREMIER COLLEGE OF HOTEL MANAGEMENT AND BUSINESS MANAGEMENT

(Vancouver, British Columbia)

Tên trường Vancouver Premier College of Hotel Management and Business Management
Địa chỉ 200-1338 West Broadway, Vancouver, British Columbia, Canada, V6H 1H2
Tel 604-730-1628
Fax 604-730-1633
Email info@vpcollege.com
Website www.vpcollege.ca

Vancouver Premier College of Hotel Management (VPC) and Business Management cung cấp một môi trường học tập phù hợp cho sinh viên quốc tế, nơi các em được dạy các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực khách sạn như: kỹ năng lãnh đạo, khả năng tư duy, kỹ năng làm việc cá nhân mang tính chuyên nghiệp và thực tiễn.

Đạt được mục tiêu nghề nghiệp: Trường sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng hữu ích thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu.

Cơ hội liên thông đại học: Sau khi tốt nghiệp VPC, sinh viên sẽ có đủ lượng kiến thức, kỹ năng và khả năng để trở thành những chuyên gia trong ngành khách sạn hoặc có thể tiếp tục liên thông vào đại học. Hầu hết các khách sạn cũng như các trường đại học tại Canada và trên thế giới luôn chào đón sinh viên trường VPC.

Chương trình nổi bật:

  • Quản trị khách sạn quốc tế
  • Quản trị khách sạn
  • Quản trị khách sạn kết hợp chương trình cấp chứng chỉ Quản trị kinh doanh
  • Điều hành khách sạn
  • Chứng chỉ quản trị kinh doanh

Cảm nhận:

“Tôi hiện đang theo học chương trình Quản lý khách sạn và tôi nhận thấy rằng đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho hướng đi của tôi sau này. Giảng viên tại VPC đều là những người am hiểu lĩnh vực mà họ giảng dạy, luôn tâm huyết trong việc truyền tải tất cả các kiến thức và kinh nghiệm của mình tới sinh viên.”

Taurus Tran