VANCOUVER PREMIER COLLEGE OF HOTEL MANAGEMENT

(Vancouver, British Columbia)

Tên trường Vancouver Premier College of Hotel Management
Địachỉ 200 – 1338 West Broadway, Vancouver, British Columbia, Canada, V6H 1H2
Tel 604-730-1628
Fax 604-730-1633
Email info@vpcollege.com
Website www.vpcollege.com

Vancouver Premier College of Hotel Management (VPC) cung cấp một môi trường học tập phù hợp cho sinh viên quốc tế, nơi các bạn được dạy các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực khách sạn như: kỹ năng lãnh đạo, khả năng tư duy, kỹ năng làm việc cá nhân mang tính chuyên nghiệp và thực tiễn.

Đạt Được Mục Tiêu Nghề Nghiệp: Trường sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng hữu ích thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu.

Cơ Hội Liên Thông Đại Học: Sau khi tốt nghiệp VPC, sinh viên sẽ có đủ lượng kiến thức, kỹ năng và khả năng để trở thành những chuyên gia trong ngành khách sạn hoặc có thể tiếp tục liên thông vào đại học. Hầu hết các khách sạn cũng như các trường đại học tại Canada và trên thế giới luôn chào đón sinh viên trường VPC.

Chương trình học tập nổi bật:

Quản trị Khách sạn Quốc tế

Quản trị Khách sạn

Quản trị Khách sạn Mở rộng

Điều hành Khách sạn

Các khoá thực tập hưởng lương giúp sinh viên tích luỹ kinh nghiệm

NULL


Cảm nhận:

“Em đang theo học ngành Quản trị Khách sạn Quốc tế tại trường và cảm thấy đây là một sự lựa chọn đúng đắn của em. Tại VPC, em rất ấn tượng với các thầy cô giảng dạy tại trường, những người luôn làm việc cẩn trọng, say mê với nghề giáo, luôn truyền tải kiến thức và kinh nghiệm cho sinh viên để giúp các sinh viên có thể phát triển nghề nghiệp trong tương lai.”

Chelsea Nguyen

VPC student