CEI VietNam

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ "GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG"

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Trung tâm tư vấn giáo dục Canada xin thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương như sau:

Văn phòng sẽ nghỉ ngày thứ tư, 25/04/2018

Và làm việc bình thường trở lại vào ngày thứ năm, 26/04/2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hung Kings' death Anniversaries

We would like to inform about our offices close for Hung King's death anniversaries as follows:

Our offices will close on Wednesday, 25th April  2018 and re-open on Thursday, 26th April 2018

 

Bạn đang ở trang: Home Trang chủ Thông tin xã luận THÔNG BÁO NGHỈ LỄ "GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG"