CEI VietNam

Thông báo nghỉ lễ 30/4 & 1/5 (Announcement)

30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Văn phòng sẽ nghỉ từ ngày thứ bảy: 28/4/2018 đến ngày thứ ba: 01/5/2018. 

Thứ tư: 2/5/2018 văn phòng làm việc bình thường trở lại.

Chúc quý khách kỳ nghỉ lễ vui vẻ

Reunification Day and International Labor Day

Our office closes from Saturday: April 28th to Tuesday: May 01st 2018. 

Offices reopen on Wednesday, May 2nd 2018.

We wish you and your family a nice holiday

 

Bạn đang ở trang: Home Trang chủ Thông tin xã luận Thông báo nghỉ lễ 30/4 & 1/5 (Announcement)