CEI VietNam

Thông báo nghỉ lễ 30/4 & 1/5 (Announcement)

30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Văn phòng sẽ nghỉ từ ngày 29/4/2017 đến ngày 2/5/2017. 

Thứ 4, ngày 3/5/2017 văn phòng làm việc bình thường trở lại.

Trường hợp khẩn cấp vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số 01207700884

Reunification Day and International Labor Day

Our office closes from April 29th to May 2nd 2017. 

Offices reopen on Wednesday, May 3rd 2017.

In case of emergency, please call us at 01207700884

 

Bạn đang ở trang: Home Trang chủ Thông tin xã luận Thông báo nghỉ lễ 30/4 & 1/5 (Announcement)