CEI VietNam

Thông Báo Giá Học Phí Columbia College

 Columbia College xin trân trọng thông báo kể từ ngày 01/09/2011 đến ngày 31/08/2012 học phí sẽ tăng từ $425 lên $450/tín chỉ. Phí xét đơn vẫn $150 và học phí trung bình 1 năm học /8 tháng là $10.800

Xem thêm mức học phí tại đây

Xem thêm giới thiệu về trường Columbia College

Trân Trọng

Bạn đang ở trang: Home Trang chủ Thông tin xã luận Thông Báo Giá Học Phí Columbia College