Tổ chức các buổi làm bài kiểm tra, thi thử đầu vào

Trung Tâm CEI là nơi hội đủ các điều kiện và được sự tín nhiệm cũng như ủy quyền của một số trường trong việc tổ chức và giám thị những buổi kiểm tra dành cho các bạn HSSV được trường yêu cầu phải làm bài tại Việt Nam. 

Chúng tôi hiểu rõ việc trường Canada phải biết được trình độ học sinh trước khi nhập học nên việc tuân thủ các nội quy và nguyên tắc của trường quy định là cần thiết, việc giám sát nghiêm túc để cho ra kết quả bài thi trung thực là nhiệm vụ của chúng tôi. 

Ngay khi các bạn có yêu cầu phải làm bài tại Việt Nam trước khi sang Canada, vui lòng liên hệ trung tâm CEI theo số (08) 39305875 hoặc (04) 37185497 hoặc qua email: cei.vietnam@canada-edu.org để được tư vấn phù hợp