THÔNG BÁO NGHỈ LỄ “GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG”

Trung Tâm Tư vấn giáo dục Canada trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ của văn phòng như sau: (Xem chi tiết)

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Trung tâm tư vấn giáo dục Canada xin thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương như sau:

Văn phòng sẽ nghỉ ngày thứ tư, 25/04/2018

Và làm việc bình thường trở lại vào ngày thứ năm, 26/04/2018

————————————————————————————————————-
Hung Kings’ death Anniversaries

We would like to inform about our offices close for Hung King’s death anniversaries as follows:

Our offices will close on Wednesday, 25th April  2018 and re-open on Thursday, 26th April 2018