Phản hồi của bạn James Danvers

Em gái mình đã được trung tâm hỗ trợ rất nhiệt tình và đã đậu hồ sơ đi du học tại Canada. Hướng dẫn kĩ càng mọi thứ về hồ sơ. Chất lượng dịch vụ của trung tâm phải nói là trên cả tuyệt vời. Cám ơn trung tâm du học Canada CEI rất nhiều.