Phản hồi của bạn Hoang Phuong

Trung tâm CEI đã làm hồ sơ du học cho mình. Chị tư vấn cho mình rất ư là dễ thương và nhiệt tình. Cty giúp mình từ quá trình chuẩn bị hồ sơ, xin trường tới lúc sắp xếp lại theo thứ tự và đem đi nộp. Vì chuẩn bị kĩ nên tới khi nộp cũng cảm thấy an tâm phần nào. Không phải bổ sung hay gì cả. Highly recommend các bạn tới đây làm hồ sơ.