MANITOBA INSTITUTE OF TRADES AND TECHNOLOGY

(Manitoba, Canada)

Tên trường Manitoba Institute of Trades and Technology
Địa chỉ 130 Henlow Bay, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3Y 1G4
Tel 204-989-6500
Fax 204-488-4152
Email international@mitt.ca
Website www.mitt.ca

KINH NGHIỆM

Chương trình đào tạo bám sát định hướng nghề nghiệp được giảng dạy bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm: đây chính là cách mà Manitoba Institute of Trades and Technology (MITT) chuẩn bị cho sinh viên để họ thành công trong sự nghiệp suốt 30 năm qua.

HỢP TÁC CHẶT CHẼ VỚI DOANH NGHIỆP

Chương trình của MITT được xây dựng cùng với các đối tác doanh nghiệp, những người sẽ kết nối với sinh viên trên lớp hoặc thông qua các khoá thực tập. Lợi thế này giúp bạn tích luỹ những kỹ năng và phát triển các mối quan hệ nhằm nâng cao tỷ lệ tuyển dụng sau tốt nghiệp.

CHÚ TRỌNG THÀNH CÔNG CỦA SINH VIÊN

Cân bằng giữa học tập và cuộc sống có thể là một thử thách. Tại MITT, giảng viên và nhân viên luôn cung ứng các nguồn tài liệu đa dạng và sự hỗ trợ nhiệt tình để giúp bạn kết nối giữa việc học với việc làm bạn đang tìm kiếm.

TRỞ NÊN CHUYÊN NGHIỆP SAU TỐT NGHIỆP

Bạn sẽ nhận ra rằng những kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, lãnh đạo cũng quan trọng như những kỹ năng chuyên môn. Bạn tương tác với các bạn cùng lớp như thể họ là đồng nghiệp của bạn và cách bạn thể hiện trên lớp hoặc trong phòng thí nghiệm cũng chính là cách bạn làm việc sau này.

CHI PHÍ PHẢI CHĂNG

Học phí tại MITT có tính cạnh tranh, vì vậy bạn có thể tốt nghiệp từ rất nhiều chương trình của nhà trường và tham gia vào thị trường lao động trong một năm hoặc ít hơn, bạn có thể kiểm soát các khoản nợ sinh viên ở mức thấp nhất. Thông qua sự hỗ trợ của những mạnh thường quân, MITT có rất nhiều học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Chương trình nổi bật:

  • Công nghệ thông tin
  • Kinh doanh
  • Dịch vụ
  • Chương trình nghề

Cảm nhận:

“Tôi đã tốt nghiệp ELP tại MITT. Chương trình này đã đem lại cho tôi khả năng ngôn ngữ tuyệt vời và những trải nghiệm văn hóa độc đáo, mặc dù trước đó tôi đã học chương trình chuyển tiếp của Mỹ. Cùng với tiếng Anh, tôi học được những kỹ năng mềm hữu ích như giao tiếp, thuyết trình và hòa nhập, những yếu tố rất quan trọng khi sinh sống và làm việc tại Canada.”

Man Nguyen Huynh