KWANTLEN POLYTECHNIC UNIVERSITY (KPU)

(Surrey, British Columbia)

Tên trường Kwantlen Polytechnic University
Địa chỉ 12666 – 72 Avenue, Surrey, British Columbia, Canada, V3W 2M8
Tel 604-599-2565
Email international@kpu.ca
Website www.kpu.ca

Được thành lập bởi Chính Phủ tỉnh British Columbia vào năm 1981, trường bách khoa Kwantlen, nay được biết với tên đầy đủ Kwantlen Polytechnic University (KPU) đã vươn lên phát triển với bốn cơ sở trải khắp khu vực Metro Vancouver thuộc tỉnh British Columbia. KPU cung cấp hơn 120 chương trình cấp bằng cử nhân, bằng cử nhân liên kết, bằng cao đẳng, chứng chỉ và các tín chỉ. Hàng năm, gần 20.000 sinh viên học tập tại các cơ sở của KPU tại Surrey, Richmond, Langley và Cloverdale. Kwantlen Polytechnic University cung cấp nhiều chương trình đào tạo chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm trong khu vực và trên toàn cầu. Sinh viên có cơ hội chuyển tiếp các tín chỉ tích lũy được từ các chương trình hệ cao đẳng hoặc chương trình cấp chứng chỉ lên đại học. Điều này tạo ra cơ hội nâng cao chuyên môn và học thuật của các chương trình ứng dụng và kỹ thuật.

Chương trình nổi bật:

  • Trường kinh doanh
  • Khoa học và Trồng trọt
  • Thiết kế
  • Cử nhân Báo chí

Cảm nhận

“Chất lượng giảng dạy của trường rất tốt, bên cạnh đó trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho sinh viên tham gia.”

Trinh Duc Anh