Thông tin Cao đẳng Dorset College: Ngành học, học phí & đánh giá

(Vancouver, British Columbia)

Tên trường Dorset College
Địa chỉ 300-1215 West Broadway, Vancouver, British Columbia, Canada, V6H 1G7
Tel 604-879-8686
Email info@dorsetcollege.bc.ca
Website www.dorsetcollege.bc.ca

Được thành lập năm 1981, với lợi thế là một cộng đồng đa dạng và độc đáo, Dorset College là điểm đến lý tưởng cho các bạn sinh viên và giảng viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình chuyển tiếp Đại học (UT) là chương trình tạo nên danh tiếng cho Dorset. Sinh viên đăng ký chương trình này sẽ có cơ hội chuyển tiếp tín chỉ để tiếp tục theo đuổi các chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại một trong những trường đại học đối tác danh tiếng.

Chương trình nổi bật:

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Quản trị kinh doanh
  • Khoa học
  • Quản lý
  • Quản trị du lịch khách sạn
  • Dự bị Thạc sĩ
  • Kỹ thuật

Cảm nhận:

“Trải nghiệm học tập của mình tại Dorset College chính là mình đã có thể cải thiện các kỹ năng tiếng Anh, làm quen thêm được nhiều bạn mới và học tập với những giáo viên giỏi và năng động.”

Wilson-Tran Chi Nang