Danh sách các trường tham dự “Ngày hội giáo dục Canada lần thứ 11 – năm 2019”

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THAM DỰ ” NGÀY HỘI GIÁO DỤC CANADA LẦN THỨ 11 – NĂM 2019

No.

Trường Thành phố Tỉnh Nơi tham dự

Đà Nẵng

Hà Nội

Hồ Chí Minh

MẪU GIÁO -TRUNG HỌC – TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

1

Abbotsford School District

Abbotsford

British Columbia

1

2

Alexander Academy

Vancouver

British Columbia 1

1

3

Amberson High School

Markham

Ontario 1 1

1

4

Battle River School Division

Camrose

Alberta 1

1

5

Bodwell High School

North Vancouver

British Columbia 1 1

1

6

Braemar College

Toronto

Ontario

1

7

Brookes Westshore

Victoria

British Columbia

1

8

Burnaby School District

Burnaby

British Columbia 1

1

9

Calgary Board of Education

Calgary

Alberta 1

1

10

Central Québec School Board

Québec

Québec 1 1

1

11

Columbia International College

Hamilton

Ontario 1

1

12

Coquitlam School District

Coquitlam

British Columbia 1

1

13

Delta School District

Delta

British Columbia 1

1

14

Glenlyon Norfolk School

Victoria

British Columbia 1

1

15

Great Lakes College of Toronto

Toronto

Ontario 1 1

1

16

Greater Victoria School District

Victoria

British Columbia 1 1

1

17

J. Addison School

Markham

Ontario

1

18

Langley School District

Langley

British Columbia 1

1

19

London International Academy

London

Ontario 1 1

1

20

Maple Ridge – Pitt Meadows School District No. 42

Maple Ridge

British Columbia 1

1

21

Nanaimo Ladysmith Public Schools

Nanaimo

British Columbia 1 1

1

22

Newfoundland and Labrador English School District

St. John’s

Newfoundland & Labrador 1

1

23

Nova Scotia International Student Program

Truro

Nova Scotia 1 1

1

24

Pembina Trails School Division

Winnipeg

Manitoba

1

25

Queen Margaret’s School

Duncan

British Columbia 1

1

26

Richmond School District

Richmond

British Columbia 1

1

27

Southern Ontario Collegiate

Hamilton

Ontario 1 1

1

28

St. George Academy

Toronto

Ontario 1

1

29

Surrey Schools in Metropolitan Vancouver

Surrey

British Columbia 1

1

30

Thames Valley District School Board

London

Ontario 1

1

31

The University of Winnipeg Collegiate

Winnipeg

Manitoba

1

32

UMC High School

Toronto

Ontario

1

33

Urban International School

Toronto

Ontario 1

1

34

Vancouver School Board

Vancouver

British Columbia 1 1

1

35

West Vancouver Schools

West Vancouver

British Columbia

1

36

York Region District School Board

Richmond Hill

Ontario

1

HỌC VIỆN-CAO ĐẲNG- CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC

1

Alexander College

Vancouver

British Columbia 1

1

2

Algonquin College

Ottawa

Ontario 1 1

1

3

Bow Valley College

Calgary

Alberta 1

1

4

British Columbia Institute of Technology

Burnaby

British Columbia 1 1

1

5

Canadian College

Vancouver

British Columbia

1

6

Canadore College

North Bay

Ontario 1

1

7

Centennial College of Applied Arts and Technology

Toronto

Ontario 1

1

8

Coast Mountain College

Terrace

British Columbia 1

1

9

College of New Caledonia

Prince George

British Columbia

1

10

Columbia College

Vancouver

British Columbia 1

1

11

Confederation College

Thunder Bay

Ontario

1

12

Douglas College

New Westminster

British Columbia

1

13

Fanshawe College

London

Ontario 1 1

1

14

Fleming College

Peterborough

Ontario 1 1

15

George Brown College

Toronto

Ontario 1 1

1

16

Georgian College

Barrie

Ontario 1 1

1

17

Hanson International Academy

Toronto

Ontario 1 1

1

18

Holland College

Charlottetown

Prince Edward Island 1

1

19

Humber College Institute of Technology and Advanced Learning

Toronto

Ontario 1 1

1

20

ILAC International College

Toronto

Ontario 1 1

1

21

Lambton College

Sarnia

Ontario 1

1

22

Manitoba Institute of Trades and Technology (MITT)

Winnipeg

Manitoba 1 1

23

Mohawk College

Hamilton

Ontario 1

1

24

New Brunswick Community College

Fredericton

New Brunswick 1

1

25

Niagara College Canada

Welland

Ontario 1

1

26

Northern Lights College

Dawson Creek

British Columbia

1

27

Saskatchewan Polytechnic

Saskatoon

Saskatchewan 1 1

1

28

Sault College

Saut Ste. Marie

Ontario 1

1

29

Seneca College

Toronto

Ontario 1

1

30

Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning

Mississauga

Ontario 1

1

31

Southern Alberta Institute of Technology

Calgary

Alberta 1 1

1

32

Sprott Shaw College

Burnaby

British Columbia 1

1

33

St. Lawrence College

Kingston

Ontario

1

34

Vancouver Community College

Vancouver

British Columbia 1

1

ĐẠI HỌC

1

Algoma University

Sault Ste. Marie

Ontario 1 1

1

2

Cape Breton University/ICEAP- Nova Scotia

Sydney

Nova Scotia 1 1

1

3

Concordia University

Montreal

Quebec 1

1

4

Dalhousie University

Halifax

Nova Scotia 1 1

1

5

Fraser International College

Burnaby

British Columbia 1

1

6

Kwantlen Polytechnic University

Surrey

British Columbia 1

1

7

Lakehead University

Thunder Bay

Ontario 1 1

1

8

Laurentian University

Sudbury

Ontario 1 1

1

9

MacEwan University

Edmonton

Alberta 1 1

1

10

Mount Allison University

Sackville

New Brunswick 1

1

11

Mount Saint Vincent University

Halifax

Nova Scotia 1 1

1

12

New York Institute of Technology-Vancouver Campus

Vancouver

British Columbia 1

1

13

Nova Scotia College of Art and Design

Halifax

Nova Scotia 1

1

14

Ontario Tech University

Oshawa

Ontario 1 1

1

15

Queen’s University

Kingston

Ontario 1 1

1

16

Ryerson University

Toronto

Ontario 1 1

1

17

Saint Mary’s University

Halifax

Nova Scotia 1 1

1

18

St. Francis Xavier University

Antigonish

Nova Scotia 1

1

19

St. Thomas University

Fredericton

New Brunswick 1 1

1

20

The University of British Columbia

Vancouver

British Columbia 1

1

21

Trent university

Peterborough

Ontario 1

1

22

University of Calgary

Calgary

Alberta 1

1

23

University of Guelph

Guelph

Ontario 1 1

1

24

University of Manitoba & ICM

Winnipeg

Manitoba 1

1

25

University of Lethbridge

Lethbridge

Alberta

1

26

University of Manitoba – Extended Education

Winnipeg

Manitoba

1

27

University of New Brunswick

Fredericton and Saint John

New Brunswick 1

1

28

University of Prince Edward Island (UPEI)

Charlottetown

Prince Edward Island 1

1

29

University of Saskatchewan

Saskatoon

Saskatchewan 1 1

1

30

University of the Fraser Valley

Abbotsford

British Columbia 1

1

31

University of Victoria

Victoria

British Columbia 1 1

1

32

University of Winnipeg

Winnipeg

Manitoba 1 1

1

33

Vancouver Island University

Nanaimo

British Columbia 1

1

34

York University/ YUELI

Toronto

Ontario 1

1

35

Yorkville University/Toronto Film School

Concord, Toronto

Ontario 1 1

1

TRƯỜNG NGÔN NGỮ

1

Académie Linguistique Internationale

Montreal

Quebec

1

2

East Coast Language College

Halifax

Nova Scotia 1

1

3

Halifax Language Institute of Canada

Halifax

Nova Scotia 1 1

1

HIỆP HỘI GIÁO DỤC TỈNH BANG – TỔ CHỨC GIÁO DỤC

1

Canadian Accredited Independent Schools (CAIS)

Jordan

Ontario 1

1

2

EduNova

Halifax

Nova Scotia 1 1

1

Các chương trình Thạc sĩ Tiến Sĩ / Sau đại học được giảng dạy tại các trường Cao đẳng/ Đại học tại Canada

Danh sách sẽ được cập nhật vào thứ sáu hàng tuần, quý PHHS vui lòng theo dõi Website/ Facebook CEI để cập nhật ngay những thông tin, thay đổi mới nhất.