CENTENNIAL COLLEGE

(Toronto, Ontario)

CENTENNIAL COLLEGE

Têntrường Centennial College
Địachỉ 941 Progress Ave, Toronto, Ontario, Canada, M1G 3T8
Tel 416-289-5000 ext.2066
Fax 416-289-5279
Email international@centennialcollege.ca
Website www.centennialcollege.ca

Centennial College là trường cao đẳng đầu tiên được Chính phủ công nhận tại tỉnh Ontario, Canada. Trường nổi tiếng với bề dày thành tích về mô hình giảng dạy, 8 chuyên ngành lớn được đào tạo chuyên sâu cũng như xây dựng được mối quan hệ đối tác rộng rãi. Centennial được ghi nhận là một trong những học viện sau trung học có văn hóa đa dạng nhất ở Canada. Gần 100 dân tộc với 80 ngôn ngữ khác nhau được hiện diện trong khuôn viên trường. Nguyên lý học tập toàn diện (Signature Learning Experience) tại Centennial College mang lại một môi trường học tập đặc biệt, áp dụng nguyên lý đào tạo công dân toàn cầu, công bằng xã hội và bình đẳng. Cùng với các kiến thức học tập chuyên môn, sự hiểu biết về những nguyên lý này sẽ chuẩn bị cho bạn hành trang để sống và làm việc tốt trên toàn thế giới.

Chương trình nổi bật:

Tiếng Anh ESL

Sau Trung học và Sau Đại học

Cao đẳng, cao đẳng nâng cao,

Chứng chỉ

Cử nhân các ngành Kinh doanh, Công nghệ và Khoa học Ứng dụng, Truyền thông Đa phương tiện và Thiết kế, Nghiên cứu sức khỏe và Cộng đồng, Vận tải, Khách sạn, Du lịch và Văn hoá.

Cảm nhận:

“Tuy ở Canada cũng một thời gian khá dài nhưng mình mới nhậphọc tại Centennial College được 3 tuần. Mình thực sự bị ấn tượng bởi chất lượng giảng dạy và môi trường học tập tại đây. Trường đã cung cấp các trang thiết bị và dịch vụ rất đầy đủ. Bên cạnh đó, ngoài việc học tập chính tại trường mình còn có cơ hội tham gia hội du học sinh Việt Nam-V-club tại trường và được tham gia rất nhiều các hoạt động bổ ích.”

Nguyễn Thị Tố Quyên

centennial student