Agent Seminar/ Agent Fair

Vào tháng 10 này, đại diện của hơn 100 cơ sở giáo dục Canada sẽ tham dự Ngày Hội Giáo Dục Canada lần thứ 10 năm 2018. Ngày Hội Giáo Dục Canada lần thứ 10, năm 2018 được tổ chức bởi Read more

Các hoạt động của CEI

Ông Nguyễn Văn Quang – Giám đốc CEI vietnam cho biết “Nhu cầu tìm hiểu về du học Canada tại Việt Nam đang phát triển mạnh. Chúng tôi hy vọng văn phòng mới, thông tin chính xác và thái độ chuyên Read more