Dịch vụ Sim Card

Từ ngày 23/7/2018, CEI Vietnam cung cấp thêm cho quý phụ huynh và học sinh dịch vụ Sim Card khi sử dụng tại Canada và được kích hoạt ngay ở Việt Nam.