Top 5 lời khuyên apply học bổng du học Canada

Apply học bổng có thể dẫn đến căng thẳng, nặng nề và tốn thời gian. Emily Kathen – sinh viên trường đại học Ottawa đã nói về những thành công khi giành học bổng từ các trường Canada và chia sẻ những lời khuyên hay ho để apply học bổng đại học thành công.