Hội thảo: Tìm hiểu về học bổng bậc trung học tại Canada – trường Toronto International Academy (TIA)

Trung tâm CEI Vietnam sẽ tổ chức buổi hội thảo giới thiệu về trường Toronto International Academy (TIA) tại văn phòng, kính mong các vị phụ huynh và các em học sinh quan tâm đến tham dự và giao lưu Read more