Agent Seminar/ Agent Fair

Vào tháng 10 này, đại diện của hơn 100 cơ sở giáo dục Canada sẽ tham dự Ngày Hội Giáo Dục Canada lần thứ 10 năm 2018. Ngày Hội Giáo Dục Canada lần thứ 10, năm 2018 được tổ chức bởi Read more

Hội Thảo & Triển Lãm

Chuyên mục dành riêng cho bậc phụ huynh và các bạn HSSV. NGÀY HỘI GIÁO DỤC CANADA THƯỜNG NIÊN – NĂM 2018  TP.Hồ Chí Minh Thời gian: 09:00 – 16:00 Thứ bảy, 13 Tháng 10, 2018 GEM Center – 8 Read more