CANADORE COLLEGE

(North Bay, Ontario)

Tên trường Canadore College
Địa chỉ P.O. Box 5001 North Bay, Ontario, Canada, P1B 8K9
Tel 705-474-7600
Fax 705-474-2384
Email fairlane.inso@canadorecollege.ca
Website www.canadorecollege.ca

Trường cao đẳng Canadore College tọa lạc tại thành phố North Bay, tỉnh Ontario cùng một số cơ sở khác được đặt tại thành phố Toronto. Chúng tôi cung cấp hơn 70 chương trình đào tạo bậc cao đẳng, chứng chỉ và có thỏa thuận hợp tác với nhiều trường đại học, tạo điều kiện cho sinh viên theo học các bậc học cao và chuyên sâu hơn. Chúng tôi là một trong số các trường có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất tại tỉnh Ontario. Các chương trình học toàn thời gian bao gồm: Hàng không, Y tế, Chăm sóc sức khỏe; Quản trị và Kinh doanh; Thương mại và Công nghệ; Ẩm thực và Khách sạn; Nghiên cứu môi trường và Công nghệ sinh học; Thiết kế đồ họa và Nghệ thuật sân khấu; Thể thao và Giải trí,…

Chương trình nổi bật

  • Hàng không
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Thiết kế truyền thông và Nghệ thuật (Sản xuất phim/Thiết kế đồ họa)
  • Nghiên cứu môi trường và Công nghệ sinh học
  • Nghệ thuật Ẩm thực
  • Thương mại và Công nghệ
  • Quản trị kinh doanh

Cảm nhận:

“Tại North Bay, tôi đã có được một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Mọi người coi nhau như người một nhà và luôn quan tâm lẫn nhau.”

Faraway Neighbours