BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BCIT)

(Burnaby, British Columbia)

Tên trường British Columbia Institute of Technology (BCIT)
Địa chỉ 3700 Willingdon Avenue, Burnaby, British Columbia, Canada, V5G 3H2
Tel 604-434-5734
Email international@bcit.ca
Website www.bcit.ca

Có một lý do khiến 96% sinh viên tốt nghiệp của British Columbia Institute of Technology (BCIT) được tuyển dụng; đó là cho dù bạn học các chuyên ngành Khoa học về sức khoẻ, Kỹ thuật, Khoa học tự nhiên, Máy tính, Giao thông hoặc Kinh doanh, BCIT sẽ giúp bạn xây dựng các mối quan hệ, phát triển kỹ năng thực tiễn và chuẩn bị cho sự nghiệp mà bạn theo đuổi. Nội dung đào tạo của chúng tôi không chỉ gói gọn trong phạm vi lớp học mà còn tương tác trực tiếp đến những con người, môi trường và những công cụ mà bạn sẽ tiếp cận trong thực tế.

Chương trình nổi bật:

  • – Kinh doanh
  • – Kỹ thuật
  • – Máy tính
  • – Kỹ thuật bảo trì máy bay
  • – Kiến trúc

Cảm nhận: “Lúc đầu tôi đã rất lo lắng về việc chuyển đi nơi khác nhưng ngay khi ở Vancouver tôi đã cảm thấy rất thoải mái. Các bức tranh khảm hoa văn của thành phố đã làm phong phú kiến ​​thức của tôi và mở ra tâm trí mình. Tôi thích sống ở đây và rất vui vì đã chọn BCIT là nơi học tập.”

Matteo Pirroni