Ngày Hội Giáo Dục Canada Thường Niên do Chính phủ Canada tổ chức Lần Thứ 10 Năm 2018

CEI Vietnam vinh dự được Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Tp. Hồ Chí Minh ủy quyền tổ chức “Ngày hội giáo dục Canada thường niên” suốt nhiều năm nay – sự kiện quảng bá nền giáo dục tại Canada lớn Read more