ALEXANDER COLLEGE

(Vancouver, British Columbia)

ALEXANDER COLLEGE

Tên trường Alexander College
Địa chỉ #100-602 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6B 1P2
Tel 604-435-5815
Fax 604-435-5895
Email shaun@alexandercollege.ca
Website www.alexandercollege.ca

Trường cao đẳng tư thục Alexander College được Bộ Giáo Dục tỉnh British Columbia cấp phép thành lập vào năm 2006. Trường sở hữu hai khu học xá tại thành phố Vancouver và Burnaby, đào tạo gần 2.500 sinh viên mỗi năm. Alexander College được công nhận và quản lý bởi Bộ giáo dục nâng cao, Ủy ban đảm bảo chất lượng bằng cấp (DQAB), Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục (EQA) và tự hào khi trở thành thành viên của Hệ thống chuyển tiếp tỉnh BC (được vận hành bởi BCCAT). Trường cung cấp đa dạng các chương trình cao đẳng và chuyển tiếp, bao gồm: Chuyển tiếp đại học, Cử nhân nghệ thuật liên kết, Kinh doanh, Kinh tế học, Tâm lý học và Cử nhân khoa học liên kết.

Chương trình nổi bật:

  • Chuyển tiếp đại học
  • Cử nhân Liên kết nghệ thuật (Nghệ thuật, Kinh tế, Kinh doanh, Tâm lý học)
  • Cử nhân Liên kết khoa học
  • Anh ngữ EAP


Cảm nhận:

“Tôi chọn trường Alexander College để học tập bởi vì tại đây tôi có cơ hội cao nhất để chuyển tiếp vào đại học UBC và SFU. Quy mô lớp học khá nhỏ nên tôi có thể hiểu rõ về giảng viên và bạn bè cùng lớp. Đây thực sự là lựa chọn tốt nhất cho tôi.”

Maori Hayashi

testimonial