ALEXANDER COLLEGE

(Vancouver, British Columbia)

ALEXANDER COLLEGE

Tên trường Alexander College
Địa chỉ #100-602 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6B 1P2
Tel 604-681-5815
Fax 604-681-5819
Email info@alexandercollege.ca
Website www.alexandercollege.ca

Trường cao đẳng tư thục Alexander College hiện đào tạo khoảng 3.000 sinh viên mỗi năm. Thành lập vào năm 2006 dưới sự đồng ý của Bộ Giáo Dục Cấp Cao tỉnh British Columbia, Alexander College có hai khu học xá tại thành phố Vancouver và Burnaby. Alexander College cung cấp các chương trình cao đẳng và chuyển tiếp bao gồm: Chuyển tiếp Đại học, Cử nhân Nghệ thuật liên kết và Cử nhân Khoa học liên kết.Bên cạnh đó, chương trình Anh ngữ Dự bị Học thuật là lựa chọn phù hợpgiúp cho các bạn sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia không có tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ; chương trình giúp các bạn tự tin hơn về khả năng ngôn ngữ trước khi theo học chương trình chính khóa bằng tiếng Anh.

Chương trình nổi bật:

−     Chuyển tiếp Đại học

−     Cử nhân Nhân văn

−     Cử nhân Nhân văn (Kinh tế, Kinh doanh, Tâm lý học)

−     Khoa học

−     Anh ngữ EAP


Cảm nhận:

“Tôi chọn trường Alexander College để học tập bởi vì tại đây tôi có cơ hội cao nhất để chuyển tiếp vào đại học UBC và SFU. Quy mô lớp học khá nhỏ nên tôi có thể hiểu rõ về giảng viên và bạn bè cùng lớp. Đây thực sự là lựa chọn tốt nhất cho tôi.”

Maori Hayashi

testimonial