Abbotsford School District #34

     

ABBOTSFORD SCHOOL DISTRICT #34

Loại trường: Trung Học

Người Liên Hệ: Mr. Stuart McIlmoyle -Director of International Marketing

ĐC: 2790 Tims Street, Abbotsford, British Columbia, Canada,  V2T 4M7

Tel: 604.859.4891    Fax: 604.852.8587

Email: stuart.asdbc@shawbiz.ca 

Website: www.experienceabbotsford.com 

Đôi Nét Về Trường British Columbia là một trong số tỉnh hàng đầu ở canada quan tâm tới sự tiêu chuẩn trong giáo dục. Trong 60 trường, Abbotsford vẫn giữ vững vị trí hàng đầu thông qua sự đánh giá chất lượng giáo dục. Hệ thống trường của chúng tôi được nhiều giải thưởng của tỉnh và cấp quốc gia. Hệ thống trường gồm có:

• 19,000 sinh viên

• 1400 giáo viên

• 31 trường tiểu học

• 8 trường trung hoc cơ sở

• 8 trường trung học phổ thông

• 300 học sinh quốc tế

• Và nhiều chương trình đa dạng khác

Những ngày quan trọng 

Học sinh từ lớp 9 – 12 (tuổi 14-17) tham dự vào trường trung học và có sự chọn lựa đa dạng trong giáo dục. Hai học kì cho mỗi năm, bắt đầu từ tháng 9 và tháng 2. Học sinh quốc tế có thể bắt đầu học  vào tháng 9 hoặc tháng 2

Chỗ trọ: Trọ chung nhà dân ( bao gồm 3 bữa một ngày)

Chi phí 2010-2011

Phí  đăng kí                                   $200

Học phí cho một kì                         $6,000

Phí đặt chỗ trọ nhà dân                  $450

Phí  thuê nhà trọ chung người dân   $750

Bảo hiểm y tế                            $750

Phí đón ở sân bay                      $150

Hướng Dẫn nộp đơn xin nhập học     

• Hoàn tất mẫu đơn xin nhập học

• Học bạ 3 năm học gần nhất dịch sang tiếng Anh

• Photo passport, 1 tấm hình 3×4

• Phí xét đơn $200CAD (không hoàn lại)

• Form đồng ý giám hộ của người thân tại Canada và form cha mẹ đồng ý cho người thân ở Canada giám hộ

Gởi đến địa chỉ:Abbotsford School District #34 – International Programs

2790 Tims Street, Abbotsford, British Columbia, Canada V2T 4M7

• Trường sẽ thông báo đến học sinh khi nhận được đầy đủ thông tin và sẽ yêu cầu đóng học phí nếu hồ sơ đạt yêu cầu

• Sau khi hoàn tất học phí học sinh sẽ nhận được thư chấp thuận chính thức để xin thị thực du học